Буквена промоция по случай 24 май

Българската писменост научава хората на един език, на едни букви и те, за да общуват със себе си, трябва да знаят тази писменост и трябва да говорят на език, който се пише с тези букви… и се ражда българският народ! По случай 24 май – Празник на славянската писменост, на българската просвета и култура, ученицитеContinue reading “Буквена промоция по случай 24 май”

Най-важният ден – Празникът на буквите.

Велико е делото на двамата братя Кирил и Методий. Създаването на нова азбука, пригодена за славянската реч, и възникването на нова, славянска книжнина с помощта на тази азбука предизвиква истинска културна революция в живота на тогавашния християнски свят. На едно многочислено славянско население се признава правото да има азбука и книжнина. Кирило-Методиевото дело разрушава иContinue reading “Най-важният ден – Празникът на буквите.”