Интервю с Явор Русинов по БНТ

Нашето училище СУ “Константин Петканов” винаги се е водело от един ръководен принцип в своята работа по отношение на образованието – да подготви учениците си за реалния живот, който им предстои. Животът е много повече от наизустяването на дадени факти. Той е сложна съвкупност от знания, умения и ценности.   В тази връзка ние знаем, чеContinue reading “Интервю с Явор Русинов по БНТ”