Прием първи клас

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ ЗА I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА БЪДЕЩИТЕ ПЪРВОКЛАСНИЦИ!

На 12.05.2020 г. предстои вие да подадете заявление и да направите своя избор за училище на вашите деца. Важна стъпка за старт. Дали детето Ви ще се чувства спокойно, дали ще успее да се ориентира в големия свят на възрастните, дали ще намери приятели, дали ще формира умения за учене, дали ще може да развива своите заложби….. И още много, много въпроси, на които търсите отговор.

От позиция на дългогодишен учител, доказал се в практиката, бих Ви посъветвала – подходящото училище за вашето дете е това, което ще му осигури атмосфера на обич, приятелство, сигурност и ще му даде възможност да се разгърне. Там, където детето ви ще бъде в центъра на педагогическото въздействие, където спокойно ще може да задава въпроси, където грешките няма да бъдат проблем, а път, по който да навлиза в света на науките. Свят, където добрите взаимоотношения са ВАЖНИ и неотменна част от целия процес на обучение и развитие. Където  ученици, родители, учители и ръководство са партньори и екипносттае условието за добра работа и успех на детето. Където основна задача е формирането на качества, които ще изведат детето Ви успешно в бъдещето.

Като директор и ръководител на СУ „Константин Петканов“, Бургас мога да ви уверя, че основен принцип в моята работа е диалогичността, изслушване на различни мнения и вземане на управленчески решения на основата на екипността. В центъра на своята работа винаги съм поставяла ДЕТЕТО и неговото развитие. От 2016 г. училището е поело път на обновление, път към съвременно образование, път към модернизация, създаване на спокойна, защитена и творческа атмосфера за работа и сътрудничество на всички нива – ученици, родители, учители, непедагогически персонал, институции.

Подходящото училище за вашето дете е това, в което то ще бъде обичано и уважавано като личност, ще му даде шанс за развитие, ще му даде самочувствие, умения да се справя самò при критични ситуации, взимане на самостоятелни решения и разгръщане на потенциала му, умело водено от креативни, съвременни и компетентни учители. Училище, което ще даде на детето Ви паспорт за бъдещето.

Педагогически екип, който ще поеме децата Ви от първи клас:

Г-жа Тонка Божинова – класен ръководител

тел. 0878551400  

Г-жа Димитринка Чолакова

тел. 0887257673

Г-жа Роса Петрова – класен ръководител

тел. 0898943299

Г-жа Радостина Бахчеванова – класен ръководител

тел. 0886192534

Г-жа Цветелина Драганова – класен ръководител

тел. 0878552430

Г-жа Росица Майсторова         

тел. 0886581859

Приемът на деца в първи клас се извършва по електронен път.

Районът на всички училища на територията на ж.к.“Меден рудник“ е един – район „ВЪЗРАЖДАНЕ“, независимо къде се намира училището на територията му.

Всеки един от вас може да кандидатства за училище от цялата територия на района/справка ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС….. – община Бургас/.

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

За ваше улеснение можете да посетите училището и с наша помощ да направите регистрация в електронната система. Изисква се да попълните заявление на място, в училището. Ние ще ви дадем необходимата бланка. Заповядайте!

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИЕМА В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

от 12.05.2020г до 22.05.2020г Подаване на заявления за постъпване
учебните заведения. Регистрация
в електронната система.
03.06.2020г.ОБЯВЯВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА
ПЪРВО КЛАСИРАНЕ /на елекстронната
страница за прием/
от 05.06.2020г. до 12.06.2020г. Записване на приетите деца на място
в училището.
16.06.2020г.Обявяване на свободните места след
първо класиране.
от 17.06.2020г. до 23.06.2020гРодителите на децата, неприети и
незаписани при първо класиране, могат
да променят желанията си при ВТОРО
класиране.
Ако, желаят родителите могат да
запишат децата си, приети при първо
класиране в училището през този период
/ако са пропуснали или изчакали/.
29.06.2020г.Обявяване на резултатите с приетите
деца на ВТОРО класиране
/чрез електронната система/.
от 30.06.2020г до 06.07.2020г Записване на приетите деца в училището.
08.07.2020г. Обявяване на останалите свободни
места след второ класиране.

Критериите за класиране при прием на деца в  ПЪРВИ клас се осъществяват на база точкова система. Ще ги намерите в

ПРАВИЛА ЗА ПРИЕМ НА ДЕЦА В ПЪРВИ КЛАС В УЧЕБНИ ЗАВЕДЕНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА БУРГАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 година

Уважаеми родители на бъдещи първокласници, ако желаете, можем да помогнем при регистрацията на вашето дете. Заповядайте в СУ „Константин Петканов“, Бургас на 12май 2020 год. В 8.00 часа можем да започнем регистрирането.

Влизането в училище ще се осъществи по определен ред, като спазваме изискванията за извънредно положение във връзка с KOVID 19.

Ако искате да получите допълнителна информация, обърнете се към нас!

Може да питате на горещите линии на телефоните на:

ДИРЕКТОР: Даринка Иванова – 0876335444, 0877770994

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: Мара Цекина – 0878557189

ЗАМЕСТНИК ДИРЕКТОР УЧЕБНА ДЕЙНОСТ: инж. Милена Атанасова – 0878268555

На вашите въпроси ще отговорят и учителите на посочените телефони.


Първи учебен ден с ръководството на СУ “Константин Петканов” – г-жа Иванова, директор; г-жа Цекина, зам-директор и г-жа Атанасова, зам-директор

С учителите
С учителите

Новата учебна година започва с радост и веселие!

Станете част от нас!

<span>%d</span> bloggers like this: