100 образователни YouTube канала!

Докато в миналото придобиването на образование е било изключително трудна задача, то днес често е само на един клик разстояние. Искаме да представим на вниманието на вашите деца 100 образователни YouTube канала за любопитни, креативни и надарени деца! 100 ОБРАЗОВАТЕЛНИ YOUTUBE КАНАЛА ЗА ЛЮБОПИТНИ, КРЕАТИВНИ И НАДАРЕНИ ДЕЦА!

Училищна готовност

Понятието „училищна готовност“. Тази готовност може да се раздели на готовност за учене и готовност за училище.Училищната готовност най-вече се отнася до второто понятие, означаващо определено ниво на физическо, интелектуално,социално и емоционално развитие, които детето трябва да притежава преди постъпване в училище.Основното различие между готовността за учене и училищната готовност е, че първото понятие сеContinue reading “Училищна готовност”

Възрастови кризи

Говорейки за криза в съзнанието на повечето от нас изплува нещо плашещо, травмиращо, нещо, което ни се иска да избегнем, да не се случва, да ни подмине. Определение: криза (от древногръцката дума κρίσις – решение, повратна точка) – революция, преходно състояние. Състояние, при което съществуващите средства за постигане на целите стават неадекватни, като по тозиContinue reading “Възрастови кризи”

Най-важният ден – Празникът на буквите.

Велико е делото на двамата братя Кирил и Методий. Създаването на нова азбука, пригодена за славянската реч, и възникването на нова, славянска книжнина с помощта на тази азбука предизвиква истинска културна революция в живота на тогавашния християнски свят. На едно многочислено славянско население се признава правото да има азбука и книжнина. Кирило-Методиевото дело разрушава иContinue reading “Най-важният ден – Празникът на буквите.”

Честит празник на Европа!

Честит празник  на победата! Честит празник на Европа! Във Втората световна война участват 61 държави. На териториите на 40 държави се водят военни действия, от които загиват почти 57 млн души. Почит и благодарност към загиналите за освобождението на Европа и света!Пораженията от войната раждат и идеята за обединена Европа.  България празнува Деня на ЕвропаContinue reading “Честит празник на Европа!”

“Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден…”

 Гергьовден е един от най-обичаните пролетни празници, тъй като бележи началото на пролетта. Той е свързан с пробуждането на природата и с раззеленяването на гори и ливади, насищащи въздуха с аромат на цветя, треви и билки. Това е причината празникът да се нарича още “Цветен Георги”.  Изучаването на българските традиции и обичаи  е един отContinue reading ““Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден…””