„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас се включи в още един проект – „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.           Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на рискаContinue reading “„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“”

Ако животът ви поднесе лимони, направете си… лимонена батерия!

С учениците от 9А клас на СУ “Константин Петканов” в час по Физика, с преподавател г-жа Русинова, си направихме батерия от лимони. Материалите, които използвахме за нашето упражнение: няколко лимона, медни монети, поцинковани пирони, проводници, светодиод и мултицет. Установихме, че батерията от един лимон не е достатъчна да захрани дори малък светодиод, затова свързахме четириContinue reading “Ако животът ви поднесе лимони, направете си… лимонена батерия!”

Осиновяване на късче земя

Във връзка с 22 април – Международният ден на планетата Земя, V„В“ клас от  СУ „Константин Петканов“, Бургас с класен ръководител г-жа Жечка Русинова „осинови“ земя от парк “Бургаски минерални бани”. Г-жа Русинова е преподавател по Физика и астрономия и Човекът и природата, и решава да отбележе деня на Земята по необикновен начин, водейки сеContinue reading “Осиновяване на късче земя”

Един различен час по английски език

Децата от VI „а” клас на иновативно СУ „Константин Петканов” имаха възможност да проведат един нестандартен, изключително интересен и много полезен урок по английски език. За това помогнаха двама чуждестранни гости – Глория и Кристиян. Тя е родена в Централноафриканска република, а той е с немски произход. От много години младата двойка живее в Германия,Continue reading “Един различен час по английски език”

Информационна среща във връзка с приема на първи клас за учебната 2021/2022

Екипът на СУ “Константин Петканов” Бургас и учителите на бъдещите първокласници, Ви канят на информационна среща във връзка с приема на първи клас за учебната 2021/2022 година. Ще имате възможност виртуално да разгледате училището и класните стаи, да се запознаете с учителите и да получите отговор на всички Ваши въпроси.Виртуалната ни среща ще бъде достъпнаContinue reading “Информационна среща във връзка с приема на първи клас за учебната 2021/2022”

Интервю с Явор Русинов по БНТ

Нашето училище СУ “Константин Петканов” винаги се е водело от един ръководен принцип в своята работа по отношение на образованието – да подготви учениците си за реалния живот, който им предстои. Животът е много повече от наизустяването на дадени факти. Той е сложна съвкупност от знания, умения и ценности.   В тази връзка ние знаем, чеContinue reading “Интервю с Явор Русинов по БНТ”

Бинарен урок – Калин Добрев, Георги Иванов – 02.03.2021г.

Във връзка с Националния празник – 3 мартна Р. България, беше проведен бинарен урок с 4.А клас, с класен ръководител Соня Йовчева, по История и цивилизации и Изобразително изкуство с преподаватели Калин Добрев и Георги Иванов. Целта е да се осъществи приемственост, да се запознаем с националните светини. Учениците участваха с удоволствие в интерактивните игри,Continue reading “Бинарен урок – Калин Добрев, Георги Иванов – 02.03.2021г.”

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МЛАДИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ“, БУРГАС

Иновативно СУ „Константин Петканов“, Бургас спечели конкурс, обявен от МОСВ и ПУДООС  в рамките на Националната кампания „ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“. На 26.02.2021г. на интернет страницата на ПУДООС – http://www.pudoos.bg в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ с мото „Обичам природата иContinue reading “НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МЛАДИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ“, БУРГАС”

Стихотворение за Левски

И пак е 18 февруари. С цветя в ръцете, чинно коленичим. Изплакала очите си – България, все още чака своя син обичан. Усетила как тежките му стъпки отекват през едно превратно време, тя вижда Левски да върви по пътя и българи да падат на колене. За прошка молим. Дълго и горещо. С ръце високо вдигнатиContinue reading “Стихотворение за Левски”

Левски скок през вековете

На 19 февруари ние  свеждаме  глава пред саможертвата  на  най-великия българин – Васил Левски. Смелост, непримиримост, воля за промяна. Очарование, загадъчност, магнетизъм. Всичко това описва човека, който завинаги остава в сърцата ни и ни прави българи. В църковните регистри е записан под името Васил Иванов Кунчев, но историята ще го запомни с още дузина имена,Continue reading “Левски скок през вековете”