Ако животът ви поднесе лимони, направете си… лимонена батерия!

С учениците от 9А клас на СУ “Константин Петканов” в час по Физика, с преподавател г-жа Русинова, си направихме батерия от лимони. Материалите, които използвахме за нашето упражнение: няколко лимона, медни монети, поцинковани пирони, проводници, светодиод и мултицет.

Установихме, че батерията от един лимон не е достатъчна да захрани дори малък светодиод, затова свързахме четири батерии последователно. Използвахме мултицет, за да измерим електрoдвижещото напрежение на батерията и максималния ток, който дават батериите. И накрая учениците записаха резултатите.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: