Интервю с Явор Русинов по БНТ

Нашето училище СУ “Константин Петканов” винаги се е водело от един ръководен принцип в своята работа по отношение на образованието – да подготви учениците си за реалния живот, който им предстои. Животът е много повече от наизустяването на дадени факти. Той е сложна съвкупност от знания, умения и ценности.
   В тази връзка ние знаем, че образованието е далеч повече и по-обширно от простото предаване на факти като какво количество дъжд пада годишно в горите на Амазонската екваториална гора или какво представлява Питагоровата теорема, защото реалният живот на всеки един от нас е много повече от тези неща. Нещо повече, много родители се питат, с какво подобни знания биха допринесли за успеха на техните деца. И с право. Ако животът ни не се състои само в познаване на факти, така и образованието не бива да бъде изолирано от цялостния процес на обучение и подготовка.
   Миналата година директорката на училището г-жа Даринка Иванова попада на книгата “Вечните принципи зад успешното дете” на Явор Русинов. Книгата дава информация за онези вечни принципи, които стоят зад успеха на човека – отговорност, предприемчивост, критично мислене, способност за аргументиране, изграждане на добър характер, упоритост и т.н. От самото начало на своята работа тя се ръководи от тези принципи и търси начини да ги приложи на практика в процеса на обучението. Насърчава учителите да намерят връзката между предмета им и неговата практическа реализация, да учат децата на ценности и упоритост. Въвежда и така наречените “бинарни уроци” – уроци проведени от няколко учителя по различни предмети с цел учениците да видят връзката между тях.
   Преди година успява да привлече и автора на книгата в нейния екип като дава и “зелена светлина” за провеждането на курсове по социални умения. Така СУ “Константин Петканов” се превръща в първото училище не само в Бургас, но и в България, което се стреми да изгради връзка между учебния материал, социалните умения и критичното мислене.
   Миналата седмица авторът на книгата Явор Русинов бе поканен в предаването “100% Будни” по Българска национална телевизия. Сигурни сме, че в него ще намерите много неща за вашия живот. Тук може да прочетете неговото интервю – Проблемите пред нас са всъщност допълнителни възможности

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: