Бинарен урок – Калин Добрев, Георги Иванов – 02.03.2021г.

Във връзка с Националния празник – 3 мартна Р. България, беше проведен бинарен урок с 4.А клас, с класен ръководител Соня Йовчева, по История и цивилизации и Изобразително изкуство с преподаватели Калин Добрев и Георги Иванов. Целта е да се осъществи приемственост, да се запознаем с националните светини. Учениците участваха с удоволствие в интерактивните игри, показаха своите умения в областта на изобразителното изкуство и историята. Това е една добра практика, която ще бъде продължена и с останалите четвъртокласници в училище.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: