НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МЛАДИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ“, БУРГАС

Иновативно СУ „Константин Петканов“, Бургас спечели конкурс, обявен от МОСВ и ПУДООС  в рамките на Националната кампания

„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

На 26.02.2021г. на интернет страницата на ПУДООС – http://www.pudoos.bg в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“ бяха обявени резултатите от извършеното класиране на постъпилите проектни заявления за участие в кампанията. От 432 участвали проекта на училища и ЦПРЛ са одобрени 248, които ще бъдат финансирани със средства в размер до 5000 лв.

Щастливи сме, че проектът на училището бе оценен по достойнство, като отговарящ на критериите за пълнота на съдържанието, оригиналност на идеите и цялостното му оформление. Удовлетворени сме, защото това е първото ни участие в конкурс за проектна дейност към министерството на околната среда и водите и ПУДООС.

Работата на училището  в областта на екологичното възпитание и опазване на околната среда е системна, обхваща широк кръг от дейности и извънкласни форми, както и участия в конкурси и състезания, партниране с различни организации.

Идеята за създаване на научна лаборатория за млади природолюбители не е от вчера, но благодарение на екипна работа на млади и вдъхновяващи педагогически специалисти, доби реален вид. Училището разполага с вътрешен двор, който е прекрасно място за залагане на опити, експерименти, обучение, иновативни решения. Тук, на място, нашите възпитаници ще могат да наблюдават екологични процеси, да садят и търсят решения за производство на екологично чисти храни, ще се научат и възпитат да опазват природата и да живеят природосъобразно. Това ще ги изгради като съвременни граждани на света с активна позиция.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: