ПРОЕКТНО-БАЗИРАНО ОБУЧЕНИЕ

ПРОЕКТ, ПОСВЕТЕН НА 25 МАЙ: ГЛАГОЛИЦАТА И МАТЕМАТИКАТА

Обучението по математика може да бъде забавно и интересно с JUMP Math.

Знанията на учениците надскачат тези на връстниците им, а мотивацията за учене расте. Разработените проекти „Глаголицата и математиката“ под ръководството на г-жа Стаматка Павлова донесе радост и удовлетворение на учениците от III Б клас. С помощта на знанията си по математика по системата JUMP Math  /иновация на СУ „Константин Петканов“, Бургас/, за формите, диаграмите на Вен, симетрията, ротацията, транслацията, те изследваха буквите на създадената от светите братя Кирил и Методий славянска азбука – Глаголицата. На помощ им дойдоха знанията и проучванията, които направиха по учебния предмет „Човекът и обществото“, „Музика“ и „Компютърно моделиране“. А работата в екип помогна на третокласниците да открият неизвестни за тях факти, да направят свои изводи и заключения, да открият закономерности, да проучат събития.

Отлично свършена работа на младите изследователи – творци. С такъв учител като г-жа Стаматка Павлова, всеки ученик би се чувствал уверен в това, което прави, мотивиран за учене и с удоволствие и с желание би достигнал до дълбочините на знанието.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: