Честит празник на Европа!

Честит празник  на победата!

Честит празник на Европа!

Във Втората световна война участват 61 държави. На териториите на 40 държави се водят военни действия, от които загиват почти 57 млн души.

Почит и благодарност към загиналите за освобождението на Европа и света!Пораженията от войната раждат и идеята за обединена Европа. 

България празнува Деня на Европа от приемането си като пълноправен член на Европейския съюз.

Учениците от СУ „Константин Петканов“, Бургас отбелязват – 9 май с послание за мир, единство и просперитет в общия европейски дом и в света. Единни в многообразието – под мотото на Европейския съюз,  те отправят своите послания към всички граждани на планетата.

Учениците от пети клас поздравяват Европа

Красивите катедрали на Европа

Виртуална изложба – поздрав към Европа

Трети В клас – Ден на Европа

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: