Буквена промоция по случай 24 май

Българската писменост научава хората на един език, на едни букви и те, за да общуват със себе си, трябва да знаят тази писменост и трябва да говорят на език, който се пише с тези букви… и се ражда българският народ!

По случай 24 май – Празник на славянската писменост, на българската просвета и култура, учениците от занималня 5 А и 5 В клас в час по интереси си направиха “Буквена промоция”. Те получиха тайно име на съученик, което трябваше да напишат, изрисуват и украсят по тяхно желание. Имената се пазиха в тайна до последния миг. После всеки един от тях разкри името на съученика си. Имаше много положителни емоции!
Отделно някои от тях по случай празника изработиха венци от хартиени цветя за братята Кирил и Методий!

Писмената (буквите) са същите. Важно е с какво ще ги напълним ние – може с отрова, може с вода…

12 известни музея предлагат виртуална разходка!

12 известни музея предлагат виртуална разходка, която можете да направите от вашето канапе в дома!

НАПРАВЕТЕ РАЗХОДКАТА ТУК!

100 образователни YouTube канала!

Докато в миналото придобиването на образование е било изключително трудна задача, то днес често е само на един клик разстояние. Искаме да представим на вниманието на вашите деца 100 образователни YouTube канала за любопитни, креативни и надарени деца!

100 ОБРАЗОВАТЕЛНИ YOUTUBE КАНАЛА ЗА ЛЮБОПИТНИ, КРЕАТИВНИ И НАДАРЕНИ ДЕЦА!

Училищна готовност

Понятието „училищна готовност“.

Тази готовност може да се раздели на готовност за учене и готовност за училище.
Училищната готовност най-вече се отнася до второто понятие, означаващо определено ниво на физическо, интелектуално,социално и емоционално развитие, които детето трябва да притежава преди постъпване в училище.
Основното различие между готовността за учене и училищната готовност е, че първото понятие се прилага към учащите във всички възрасти, а второто само към деца, на които им предстои да постъпят в първи клас като, разбира се, за да се направи подробен и изчерпателен профил на детето преди постъпването му в училище, трябва да се обследват и двете страни на понятието.
При диагностиката се разглеждат и оценяват различни сфери на развитие: езикови, академични, психомоторни, емоционални, социални и др. Задължително е да се оценят личностната, интелектуалната и социално-психологическта готовност на детето, като трябва всяка една от тях да е равномерно развита спрямо останалите, за да се счита детето за готово.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАТА ГОТОВНОСТ НА ДЕТЕТО ЗА ОБУЧЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ

Психологическата готовност към училищно обучение предполага многокомпонентно образование.
Преди всичко у детето трябва да има желание за отиване в училище, тоест мотивация за учене.
Трябва да се формира социална позиция ученик, то трябва да може да си взаимодейства с връстниците си, да изпълнява изискванията на учителя/те и да контролира поведението си.
Основно в предучилищното детство се счита умението на детето да играе в ролеви, сюжетни и които са най-важни за училище, игрите с правила.
То моделира в игрите своето отношение към обкръжаващия свят, проигравайки в различни ситуации – в едни е лидер, в други подчинен, в трети осъществява съвместна колективна дейност с другите деца и възрастни. Общо развиващият период в индивидуалното развитие на детето се постига с разнообразни социални взаимоотношения, връзки. Затова е много важно в предучилищния период на детето, то да се научи да играе. В противен случай натоварването в училище може да се окаже прекомерно и да доведе до появата на невротични симптоми: капризност, лесна раздразнителност, плачливост, страх от съучениците и от учителя, и даже отказ да ходи на училище.
Детето от предучилищна възраст има огромни възможности за развитие и способности да възприема. У него е заложен инстинкта за познания и изследване на света, да открие, да разгадае, да опознае.
Важно е, детето да пристъпи прага на училището с увереност. Тогава ученето за него ще бъде не тежко и непосилно психическо бреме, а радост и удовлетворение от постигнатите лични резултати, което се явява основа за успешното овладяване на знания, умения и навици, а също така за поддържане на оптимален темп на дейност.

Жасмина Томова е детско – юношески психолог, позитивен психотерапевт – консултантско ниво в СУ “Константин Петканов”, Бургас

Възрастови кризи

Говорейки за криза в съзнанието на повечето от нас изплува нещо плашещо, травмиращо, нещо, което ни се иска да избегнем, да не се случва, да ни подмине.

Определение: криза (от древногръцката дума κρίσις – решение, повратна точка) – революция, преходно състояние.

Състояние, при което съществуващите средства за постигане на целите стават неадекватни, като по този начин се създават неочаквани ситуации и проблеми.

Кризата e явление или съвкупност от явления в личен или обществен план, нестабилно или опасно състояние, засягащо личност, група, общност или цялото общество. В личен план означава стресово състояние свързано с различни проблеми – здравни, финансови, в семейните отношения и др.

Кризата изважда наяве скритите конфликти и дисбаланси. Тя може да бъде внезапно влошаване, но и внезапно подобрение на нормалното (балансирано) състояние. Всяко внезапно прекъсване на нормалния ход на събитията в живота на един човек, което изисква повторно оценяване на модели на действие и мислене е криза.

Типично за нас, хората, е да обръщаме значително внимание на влошаващото се наше състояние, докато подобрението в него приемаме с положителни емоции и чувства.


При влошено нормално състояние, когато са налице резки отклонения от нормалния ход на живота на индивида, човек изпитва психологическа криза.
Тя е различно по сила и тежест преходно състояние, причинено от заболяване, стрес, травма, емоционално значимо събитие или радикална промяна в личния живот като например смъртта на близък човек, загуба на работа, развод и т.н.

Kризисните ситуации се различават по времетраене и сила на въздействие върху индивида. В психологията се споменават три вида кризи – невротични, кризи на развитието и травматични.

В тази презентация ще се спра по-конкретно на кризите в развитието – възрастовите кризи.

Жасмина Томова е детско – юношески психолог, позитивен психотерапевт – консултантско ниво в СУ “Константин Петканов”, Бургас

Най-важният ден – Празникът на буквите.

Велико е делото на двамата братя Кирил и Методий.

Създаването на нова азбука, пригодена за славянската реч, и възникването на нова, славянска книжнина с помощта на тази азбука предизвиква истинска културна революция в живота на тогавашния християнски свят. На едно многочислено славянско население се признава правото да има азбука и книжнина. Кирило-Методиевото дело разрушава и неофициалната концепция за трите свещени езика – иврит, гръцки и латински, която до известна степен е била пречка за културното развитие на останалите европейски народи.

Св.Св. Кирил и Методий са признати за светци още в края на IX век.

Сборникът на московския Успенски събор – паметник на старобългарската писменост от XII век, поставя празника на двамата тъкмо на  датата 11 май.

През 1980 г. първият папа славянин – Йоан Павел II, обявява двамата Солунски братя за съпокровители на Европа.

Спасявайки делото на св. Св. Кирил и Методий, България е заслужила признателността и уважението не само на славянските народи, но и на света. И това ще бъде така, докато човечеството влага истинско съдържание в думите напредък, култура и човечност

От Възраждането до днес, това е най-светлия и най-големия български празник, изразявящ духовните въжделения на българите за църковна/духовна независимост, просвещение и национално въздигане.

Празникът на светите братя Кирил и Методий – създатели на славянската писменост – се чества като празник на училището за първи път на 11 май 1851 г. в епархийското училище “Св. Св. Кирил и Методий” в гр. Пловдив. Инициативата е на Найден Геров. През 1857 година този празник започва редовно да се отбелязва в Пловдив, Цариград, Шумен, и Лом.

На 11 май първокласниците на СУ „Константин Петканов“, Бургас празнуват най-важния ден – Празника на буквите. Тази година ние го свързахме с празника на светите братя равноапостоли Кирил и Методий. Малките ученици направиха най-трудната стъпка в живота си – станаха грамотни. Това се случи във време, в което те преодоляват и допълнителни трудности, свързани с пандемията на KOVID 19, със социална изолация и дистанционно обучение. Вълшебният свят на буквара разлистваше пред децата страничка след страничка, буква по буква. Те се научиха да подреждат буквите в срички, думи и изречения.И Колкото повече от  тях научаваха, толкова по-знаещи и можещи ставаха. И днес всяко първолаче с нескрита гордост и много радост може да заяви:“Аз вече мога да чета и пиша!“

Мили първокласници!

Това е само началото, защото да си грамотен не означава единствено да можеш да четеш и пишеш. Означава и да си жаден за знания, да се стараеш да живее според поуките, открити в книгите.

Нека създателите на българската азбука св.св. Кирил и Методий да ви благословят в пътя на знанието и мъдростта.

Вече не сте плахите  и уплашени деца, които пристъпиха прага на училището на 15 септември 2019 година. Вие сте развълнувани, но уверени, смели, силни, непоколебими – истински българчета, и във вазовски,  и в съвременен смисъл. Колко малко време ви дели от първия звънец и колко много сте постигнали за това време. Напътствани и подкрепяни  с любов от своите учители и със  съдействието на родителите ви. Чистата обич и благоговение към вас, първокласниците, към красивата и звучна българска реч, към чудотворната сила на азбуката струи от вашите думи на виртуалния празник на буквите.

На добър час, мили първокласници! И нека всяка буквичка от българската азбука е вашият билет към далечна неизследвана планета.

Бъдете и занапред във всичко ПЪРВОКЛАСНИ!

Празник на буквите I Г клас

Празник на Кирил и Методий – учениците от I Б клас

Първокласно с I А, I В и I Г класове

Честит празник на Европа!

Честит празник  на победата!

Честит празник на Европа!

Във Втората световна война участват 61 държави. На териториите на 40 държави се водят военни действия, от които загиват почти 57 млн души.

Почит и благодарност към загиналите за освобождението на Европа и света!Пораженията от войната раждат и идеята за обединена Европа. 

България празнува Деня на Европа от приемането си като пълноправен член на Европейския съюз.

Учениците от СУ „Константин Петканов“, Бургас отбелязват – 9 май с послание за мир, единство и просперитет в общия европейски дом и в света. Единни в многообразието – под мотото на Европейския съюз,  те отправят своите послания към всички граждани на планетата.

Учениците от пети клас поздравяват Европа

Красивите катедрали на Европа

Виртуална изложба – поздрав към Европа

Трети В клас – Ден на Европа

“Хубав ден Великден, още по-хубав – Гергьовден…”

 Гергьовден е един от най-обичаните пролетни празници, тъй като бележи началото на пролетта. Той е свързан с пробуждането на природата и с раззеленяването на гори и ливади, насищащи въздуха с аромат на цветя, треви и билки. Това е причината празникът да се нарича още “Цветен Георги”.

 Изучаването на българските традиции и обичаи  е един от приоритетите на педагогическия екип на СУ „Константин Петканов“, Бургас. Чрез проектно-базиран подход учениците проучват, събират материали, обработват ги, правят възстановки и попиват от тази българска самобитност, която ни прави БЪЛГАРИ. А когато този празник се свързва с християнството, с храбростта и величието на българския войник, това още повече повдига националното ни самочувствие.

Децата от 1 А и от 4 А класове под ръководството на учителите им: г-жа Зорница Колева, г-жа Роса Петрова и г-жа Таня Йовчева така целенасочено и успешно възпитават достойни граждани.