„Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

СУ „Константин Петканов“, гр. Бургас се включи в още един проект – „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.

          Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние.

          Специфичните цели на проекта са:

  • Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда;
  • Създаване на условия за усъвършенстване на цифровите умения на преподавателите за по-ефективна работа във виртуална среда и насърчаване използването на иновативни методи на преподаване и учене;
  • Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Проектът се финансира от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, по линия на Инструмента за подкрепа на преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19 и подготовка за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката (REACT-EU).

Ако животът ви поднесе лимони, направете си… лимонена батерия!

С учениците от 9А клас на СУ “Константин Петканов” в час по Физика, с преподавател г-жа Русинова, си направихме батерия от лимони. Материалите, които използвахме за нашето упражнение: няколко лимона, медни монети, поцинковани пирони, проводници, светодиод и мултицет.

Установихме, че батерията от един лимон не е достатъчна да захрани дори малък светодиод, затова свързахме четири батерии последователно. Използвахме мултицет, за да измерим електрoдвижещото напрежение на батерията и максималния ток, който дават батериите. И накрая учениците записаха резултатите.

Осиновяване на късче земя

Във връзка с 22 април – Международният ден на планетата Земя, V„В“ клас от  СУ „Константин Петканов“, Бургас с класен ръководител г-жа Жечка Русинова „осинови“ земя от парк “Бургаски минерални бани”. Г-жа Русинова е преподавател по Физика и астрономия и Човекът и природата, и решава да отбележе деня на Земята по необикновен начин, водейки се от това, да остави едно неповторимо и вълнуващо преживяване на децата. Така се заражда идеята да си „осиновят земя” на територията на един от най-хубавите паркове в Бургас – „Минерални бани”. В тази инициатива освен учениците, се включват активно и родителите им.

Община Бургас издаде Сертификат №1, с който упълномощи децата, техните родители и учители да се грижат за посадените дръвчета в лесопарк „Минерални бани“. Определени са правата, с които се ползват „осиновителите“, като част от тях включват грижи за дълготрайната декоративна растителност, облагородяване на мястото, ползване на мястото от децата, като спазват реда и правилата в парка. Задочно кмета на Бургас поздрави учениците за поетата инициатива, а сертификатът беше връчен на директора на училището г-жа Дарина Иванова от зам. кмета по екология г-жа Балтина.  Присъстваха и други представители от община Бургас, както и членове на  общинския съвет – г-н Тодор Йосифов и г-н Красимир Калудов, г-жа Тина Писарова, която е и възпитаник на училището, кметския наместник на кв. Ветрен, г-жа Христина Янчева. Учениците рецитираха стихове за природата, поздравиха всички участници с песен. Направиха и първа стъпка към стопанисване на мястото, като засадиха две дръвчета – черен бор, поставиха къщички за птици и табела с името на училището, която удостоверява, че поемат грижа за този участък от парка.

Един различен час по английски език

Децата от VI „а” клас на иновативно СУ „Константин Петканов” имаха възможност да проведат един нестандартен, изключително интересен и много полезен урок по английски език.

За това помогнаха двама чуждестранни гости – Глория и Кристиян. Тя е родена в Централноафриканска република, а той е с немски произход. От много години младата двойка живее в Германия, но е пътувала по целия свят, а отскоро е решила да се установи в Бургас.

Глория и Кристиян присъстваха в часа на шестокласниците, поканени лично от преподавателя по английски език г-н Явор Русинов.

 „Проблемът в нашето образование е, че много често децата не могат да си обяснят защо се учат дадени предмети и не успяват да направят връзката с реалния живот. Затова реших да поставя учениците в истинска ситуация, да ги срещна с хора, които не знаят български, за да видят колко е важно да знаеш чужд език в днешно време, ако искаш да бъдеш част от света”, обясни г-н Русинов.

Пред децата Глория и Кристиян разказаха различни истории и показаха много снимки, илюстриращи ежедневието и културните традиции в Африка и Германия, както и на други места по света.

„Тъй като работата им е онлайн, те имат възможност да пътуват и да се запознават с бита и културата на много страни. Били са на почти всички континенти. Обясниха на децата, че макар да владеят различни езици, навсякъде по света им се налага да използват английския”, каза още г-н Русинов.

Урокът премина изключително динамично, като нашите ученици имаха възможност да задават на английски език всякакви въпроси. Децата се интересуваха каква е разликата в модните тенденции между България, Африка и Германия, искаха да знаят кои са традиционните ястия на другите континенти, какви са характерните игри в различните страни, как се ходи на гости в Африка и т.н.

Срещата беше изключително ползотворна и затова сме решили да поканим Крис и Глория да ни гостуват отново, като този път посетят по-горните класове.

Информационна среща във връзка с приема на първи клас за учебната 2021/2022

Екипът на СУ “Константин Петканов” Бургас и учителите на бъдещите първокласници, Ви канят на информационна среща във връзка с приема на първи клас за учебната 2021/2022 година. Ще имате възможност виртуално да разгледате училището и класните стаи, да се запознаете с учителите и да получите отговор на всички Ваши въпроси.Виртуалната ни среща ще бъде достъпна в Zoom от 18:30 часа от съответният линк и код за достъп.


Очакваме Ви!

10 март от 18:30

https://us05web.zoom.us/j/81835898219?pwd=M3FKbW5BTS8reW1MQnBZYkdidU5IZz09

код за влизане –  4cwCr4

7 април от 18:30

https://us05web.zoom.us/j/86442179406?pwd=bmZaU05QdWdQSG9KYlltRW5Qa2Npdz09

код за влизане – Fy56p3

21 април от 18:30

https://us05web.zoom.us/j/86865228916?pwd=bkNDcGJwWG4ydEpzekNEQ3ZzOFRNQT09

код за достъп – 7ggbMz

5 май от 18:30

https://us05web.zoom.us/j/84540628724?pwd=ZDFxTEtaenhrK2w4QnJwa3kvVWNPZz09

код за достъп – T5MakZ

Интервю с Явор Русинов по БНТ

Нашето училище СУ “Константин Петканов” винаги се е водело от един ръководен принцип в своята работа по отношение на образованието – да подготви учениците си за реалния живот, който им предстои. Животът е много повече от наизустяването на дадени факти. Той е сложна съвкупност от знания, умения и ценности.
   В тази връзка ние знаем, че образованието е далеч повече и по-обширно от простото предаване на факти като какво количество дъжд пада годишно в горите на Амазонската екваториална гора или какво представлява Питагоровата теорема, защото реалният живот на всеки един от нас е много повече от тези неща. Нещо повече, много родители се питат, с какво подобни знания биха допринесли за успеха на техните деца. И с право. Ако животът ни не се състои само в познаване на факти, така и образованието не бива да бъде изолирано от цялостния процес на обучение и подготовка.
   Миналата година директорката на училището г-жа Даринка Иванова попада на книгата “Вечните принципи зад успешното дете” на Явор Русинов. Книгата дава информация за онези вечни принципи, които стоят зад успеха на човека – отговорност, предприемчивост, критично мислене, способност за аргументиране, изграждане на добър характер, упоритост и т.н. От самото начало на своята работа тя се ръководи от тези принципи и търси начини да ги приложи на практика в процеса на обучението. Насърчава учителите да намерят връзката между предмета им и неговата практическа реализация, да учат децата на ценности и упоритост. Въвежда и така наречените “бинарни уроци” – уроци проведени от няколко учителя по различни предмети с цел учениците да видят връзката между тях.
   Преди година успява да привлече и автора на книгата в нейния екип като дава и “зелена светлина” за провеждането на курсове по социални умения. Така СУ “Константин Петканов” се превръща в първото училище не само в Бургас, но и в България, което се стреми да изгради връзка между учебния материал, социалните умения и критичното мислене.
   Миналата седмица авторът на книгата Явор Русинов бе поканен в предаването “100% Будни” по Българска национална телевизия. Сигурни сме, че в него ще намерите много неща за вашия живот. Тук може да прочетете неговото интервю – Проблемите пред нас са всъщност допълнителни възможности

Бинарен урок – Калин Добрев, Георги Иванов – 02.03.2021г.

Във връзка с Националния празник – 3 мартна Р. България, беше проведен бинарен урок с 4.А клас, с класен ръководител Соня Йовчева, по История и цивилизации и Изобразително изкуство с преподаватели Калин Добрев и Георги Иванов. Целта е да се осъществи приемственост, да се запознаем с националните светини. Учениците участваха с удоволствие в интерактивните игри, показаха своите умения в областта на изобразителното изкуство и историята. Това е една добра практика, която ще бъде продължена и с останалите четвъртокласници в училище.

НАУЧНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА МЛАДИ ПРИРОДОЛЮБИТЕЛИ ЩЕ БЪДЕ ИЗГРАДЕНА В ИНОВАТИВНО СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „КОНСТАНТИН ПЕТКАНОВ“, БУРГАС

Иновативно СУ „Константин Петканов“, Бургас спечели конкурс, обявен от МОСВ и ПУДООС  в рамките на Националната кампания

„ ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА – 2021г.“ на тема „Обичам природата – и аз участвам“.

На 26.02.2021г. на интернет страницата на ПУДООС – http://www.pudoos.bg в раздела на кампанията „Чиста околна среда – 2021 г.“ с мото „Обичам природата и аз участвам“ бяха обявени резултатите от извършеното класиране на постъпилите проектни заявления за участие в кампанията. От 432 участвали проекта на училища и ЦПРЛ са одобрени 248, които ще бъдат финансирани със средства в размер до 5000 лв.

Щастливи сме, че проектът на училището бе оценен по достойнство, като отговарящ на критериите за пълнота на съдържанието, оригиналност на идеите и цялостното му оформление. Удовлетворени сме, защото това е първото ни участие в конкурс за проектна дейност към министерството на околната среда и водите и ПУДООС.

Работата на училището  в областта на екологичното възпитание и опазване на околната среда е системна, обхваща широк кръг от дейности и извънкласни форми, както и участия в конкурси и състезания, партниране с различни организации.

Идеята за създаване на научна лаборатория за млади природолюбители не е от вчера, но благодарение на екипна работа на млади и вдъхновяващи педагогически специалисти, доби реален вид. Училището разполага с вътрешен двор, който е прекрасно място за залагане на опити, експерименти, обучение, иновативни решения. Тук, на място, нашите възпитаници ще могат да наблюдават екологични процеси, да садят и търсят решения за производство на екологично чисти храни, ще се научат и възпитат да опазват природата и да живеят природосъобразно. Това ще ги изгради като съвременни граждани на света с активна позиция.

Стихотворение за Левски

И пак е 18 февруари.

С цветя в ръцете, чинно коленичим.

Изплакала очите си – България,

все още чака своя син обичан.

Усетила как тежките му стъпки

отекват през едно превратно време,

тя вижда Левски да върви по пътя

и българи да падат на колене.

За прошка молим. Дълго и горещо.

С ръце високо вдигнати към Бога.

Нали за нас, душата го болеше –

издъхвайки, въздъхнал бе: – НАРОДЕ ????

И днес върви. Земята гневно тръпне,

потресена от дребните ни страсти.

Обичаме героите си – мъртви.

Живеем тихо. Кротки. Безучастни.

Но идва Левски… Идва да ни пита

за болната ни съвест. За куража.

За кривиците в мислите ни скрити,

за раните от алчната ни жажда…

При нас се връща. Влиза във сърцата

да търси в тях възкръсналата вяра.

Върху която няма отпечатък

със дата 18 Февруари.

автор: Александър Калчев

Левски скок през вековете

На 19 февруари ние  свеждаме  глава пред саможертвата  на  най-великия българин – Васил Левски. Смелост, непримиримост, воля за промяна. Очарование, загадъчност, магнетизъм. Всичко това описва човека, който завинаги остава в сърцата ни и ни прави българи.

В църковните регистри е записан под името Васил Иванов Кунчев, но историята ще го запомни с още дузина имена, две от които ще останат безсмъртни – Васил Левски и Апостола. В източниците се срещат различни сведения, свързани с произхода на прозвището Левски. В народната памет като най-възприето и разпространено е даденото от идеолога на нашата национална революция Георги Стойков Раковски по време на Първата Белградска легия, когато Васил Иванов Кунчев прескочил дълбок, широк и дълъг изкоп затруднил другите легисти, които не могли да го прескочат. Тогава неговият скок бил наречен “лъвски”.

Легендата разказва, че заради своята ловкост и храброст, Васил получава названието Левски.

Според  други по време на военни упражнения преди сражение за белградската крепост през юни 1862 г. той направил голям скок – “лъвски скок”. Оттам дошло и името му – всички започнали да го наричат така, а той се е подписвал по този начин.

Според другата легенда обаче като легионер Васил Кунчев трябвало да приеме ново, свещено име. Избрал герой от Апокалипсиса: “Лъвский”. Това е персонаж от глава пета в Откровението на Йоана.

Най-вероятно някои от изследователите на живота му са предпочели да изведат интересна история около името му. Целта е била образът му да се идеализира, за да му се препише свръхсила.

Следвайки заветът на Левски ” Дела трябват, а не думи” учениците и преподавателите на СУ „Константин Петканов“ опитахме да съживим спомена за великия революционер като проведохме за втора година състезание по “лъвски” скок. Въодушевлението и ентусиазмът се усещаха с всеки скок. Подобно на съратниците от Българската легия нашите ученици окуражаваха приятелите си и се получи прекрасно спортментско състезание, с много добри постижения и прекрасно настроение. В този ден нямаше загубили, а само победители.

Надскачахме себе си, за да се доближим макар и за кратко, до Апостола на свободата. Да се стремим да бъдем смели, ловки, с воля за промяна.